γύναιον

γύναιον
made to a woman
neut nom/voc/acc sg
γύναιος
made to a woman
masc acc sg
γύναιος
made to a woman
neut nom/voc/acc sg
γύναιος
made to a woman
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • γυναίοιν — γύναιον made to a woman neut gen/dat dual γύναιος made to a woman masc/neut gen/dat dual γύναιος made to a woman neut gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναίοις — γύναιον made to a woman neut dat pl γύναιος made to a woman masc/neut dat pl γύναιος made to a woman neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναίου — γύναιον made to a woman neut gen sg γύναιος made to a woman masc/neut gen sg γύναιος made to a woman neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναίων — γύναιον made to a woman neut gen pl γύναιος made to a woman fem gen pl γύναιος made to a woman masc/neut gen pl γύναιος made to a woman neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναίῳ — γύναιον made to a woman neut dat sg γύναιος made to a woman masc/neut dat sg γύναιος made to a woman neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γύναια — γύναιον made to a woman neut nom/voc/acc pl γύναιος made to a woman neut nom/voc/acc pl γύναιος made to a woman neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Hipatia — Retrato imaginario de Hipatia, en un detalle de La escuela de Atenas (1509 1510) de Rafael Sanzio; se encuentra en los …   Wikipedia Español

  • JEZABEL — filia Ethbaal Regis Sidoniorum, uxor Regis Ahab sceleratissima. 1. Reg. c. 16. v. 33. etc. 21. v. 5. Torniel. et Salian. in Ann. Lat. ins. habitaculi, vel vaehabitaculo, aut ex Hebraeo et Syro, ins. sterquilinii, vel vaesterquilinio. Τὸ γύναιον… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • γύναιο — το (AM γύναιον) ασήμαντη γυναίκα, παλιογυναίκα αρχ. μσν. προσφιλής, αγαπητή γυναίκα. [ΕΤΥΜΟΛ. Ουσιαστικοποιημένος τ. ουδ. τού επιθ. γύναιος ( α, ον)] …   Dictionary of Greek

  • εκκαιδεκατάλαντος — ἑκκαιδεκατάλαντος, ον (Α) φρ. «γύναιον ἑκκαιδεκατάλαντον» γυναίκα με προίκα δέκα τάλαντα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.